Zaposlimo

Odprta delovna mesta
Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

Kot planer boste zadolženi za samostojno planiranje operacij, resurov in drugih aktivnost, ki se nanašajo na delo v proizvodnji ter v organizacijskih enotah. Delo obsega odpiranje in lansiranje delovnih nalogov ter priprava ostale tehnične dokumentacije, ki se veže na proizvodnjo. Poleg tega boste zadolženi za pripravo terminskih planov, pripravo poročil o zasedenosti proizvodnih kapacitet, pravočasno obveščanje nadrejenih o rokih izdelave in morebitnih zamudah, redno spremljanje odmikov in usklajevanje z oddelkom tehnologije za optimizacijo proizvodnih procesov ter sodelovanje z oddelkom nabavne službe za pravočasno oskrbo z materialom.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

Kot operater na stroju za krivljenje pločevine boste zadolženi za krivljenje nerjavnih izdelkov po konstrukcijski in tehnološki dokumentaciji. Delo obsega pregled konstrukcijske in tehnološke dokumentacije, nastavitev in programiranje CNC krivilnih strojev ter krivljenja. Kot operater na krivilnem stroju ste odgovorni tudi za sprotno preverjanje kakovosti opravljenega dela. Poleg krivljenja pločevine delo občasno obsega tudi pomoč na laserskem razrezu.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• priprava tehnoloških postopkov za proizvodni program in projektna naročila;
• samostojno pregledovanje kosovnic in definiranje tehnoloških operacij in postopkov;
• izdelava delavniških načrtov in pripravo tehnične dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi;
• uvajanje novih standardov in razvijanje novih znanj s področja svojega dela.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

Kot kemični obdelovalec kovinskih površin boste zadolženi za čiščenje in pasiviranje polizdelkov, izdelkov in sistemov skladno z internimi postopki kemijskega čiščenja. Pri delu je potrebno samostojno razumevanje tehnične dokumentacijo kot je branje in razumevanje tehnološki risb, načrtov in shem. Delo zajema ustrezno pripravo polizdelkov, izdelkov in sistemov na kemično obdelavo in kemično obdelavo le teh ter izpolnjevanje ustreznih poročil opravljenega dela.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• načrtovanje in svetovanje pri snovanju procesnih sistemov,
• pregledovanje uporabniških zahtev,
• načrtovanje procesnih shem,
• izvedba potrebnih kontrolnih preračunov,
• določanje procesne opreme,
• priprava tehničnih specifikacij opreme,
• sodelovanje z naročnikom, dobavitelji in projektanti,
• izdelava tehnične mape in navodil za delo v skladu z zakonskimi zahtevami,
• odgovornost za izvedbo, skladno s terminskim planom projekta in tehnično dokumentacijo,
• opravljanje drugih podobnih nalog.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• konstruiranje strojnih delov, delov naprav in izdelkov za procesno industrijo;
• sodelovanje in komunikacija z naročniki v fazi razvoja;
• sodelovanje z ostalim oddelki glede projektnih in razvojnih aktivnostih;
• izdelavo delavniških načrtov;
• usklajevanje tehničnih detajlov izvedbe s tehnologijo in proizvodnjo;
• pripravo tehnične dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo in predpisi;
• nadgrajevanja obstoječega znanja iz specifičnega področja dela.

Sora, Slovenia
|  Full time  |
Prijave do:

Iščemo odgovornega sodelavca za delo na delovnem mestu informatika v oddelku sistemske informatike. Vaše delo bo podpora uporabnikom informacijskega sistema Brinox. Izredna priložnost za vstop v svet industrijske informatike. Iščemo komunikativno, iznajdljivo in odgovorno osebo, ki zna iskati rešitve, reševati izzive in delati z uporabniki. Potrebno je dobro poznavanje računalniške strojne opreme (sestava, diagnostika napake, menjava osnovnih komponent in namestitev OS z ustreznimi gonilniki), odlično poznavanje OS (MS Windows 7/8, 10), poznavanje računalniškega omrežja (TCP/IP, DHCP, DNS) in mobilnih naprav. Priložnost dajemo tudi študentom računalništva in informatike. Vaše delo bo organizirano preko orodja za sprejem in reševanje IT zahtevkov.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• Samostojno programiranje in upravljanje več osnega CNC obdelovalnega centra;
• Obdelava izdelkov in polizdelkov iz INOXA manjših in večjih dimenzij (več kot 1m), po tehnični dokumentaciji;
• Korigiranje in prilagajanje parametrov;
• Nastavljanje in menjava orodij;
• Opravljanje samokontrole meritev na izdelkih;
• Redno vzdrževanje stroja in orodij po tehnoloških navodilih;
• Skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• samostojno upravljanje z varilnim robotom;
• programiranje in priprava varilnega robota;
• varjenje INOX izdelkov po TIG postopku;
• odpravljanje enostavnejših napak na stroju;
• priprava materiala za varjenje.

Sora, Slovenia
|  Full time  |
Prijave do:

• varjenje cevovodov in priključkov iz INOXA po TIG postopku brez in z dodajnim materialom debelin od 1 do 3mm;
• branje delavniških risb in načrtov;
• priprava materiala in orodja za varjenje;
• izvajanje samokontrole zvarov;
• druga dela v povezavi z naštetimi.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• ročno brušenje izdelkov in naprav iz INOXa;
• puliranje zvarov do ustrezne kakovosti;
• izvajanje samokontrole nad opravljenim delom.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

Vodenje poslovnih knjig družb v skupini
• knjiženje poslovnih dogodkov;
• vodenje registra osnovnih sredstev;
• vodenje kontrolnega plana (osnovni in alternativni konto);
• kontroliranje pravilnosti in skladnosti knjiženja glavne knjige mesečno in letno za točen izkaz stanja in uspeha posameznih stroškovnih nosilcev in oddelkov;
• priprava in kontrola podatkov za obračun DDV;
• kontrola in usklajevanje podatkov za obračun davka od dobička;
• priprava in kontrola DDV obračunov s tujo ID DDV;
• sodelovanje z lokalnimi računovodstvi in davčnimi svetovalci ;
• izdelava mesečnih in letnih bilanc, tekočih finančnih poročil in zaključnih računov.
• izdelava konsolidiranega letnega poročila;
• sodelovanje z revizorji pri reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• delo v oddelku avtomatizacije;
• programiranje krmilnikov (PLC);
• izdelava načrtovalske dokumentacije za sistem vodenja procesa;
• testiranje in zaganjanje naprav/sistemov.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• delo na projektih, organiziranih znotraj posameznega programa oz. oddelka (izvedbeni inženiring);
• izdelava projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi;
• priprava manjših ponudb, ogled objektov za pripravo dokumentacije;
• skupinsko ali samostojno uvajanje novih standardov s področja svojega dela;
• pomoč odgovornemu projektnemu vodji pri upravljanju s projekti in usklajevanju s proizvodnjo;
• sodelovanje pri reševanju tehničnih detajlov pri izdelavi procesnih sistemov tako v Sloveniji kot tudi v tujini;
• sodelovanje z vodjem monterjev tako znotraj podjetja kot tudi na deloviščih v Sloveniji in tujini (predvsem Evropa, Rusija);
• reševanje različnih nalog podanih s strani odgovornega projektnega vodje;
• pomoč odgovornemu projektnemu vodji v vseh fazah projekta;
• prisotnost na koordinacijskih sestankih z naročniki na deloviščih v SI in tujini (predvsem Evropa, Rusija);
• skrb za pravočasno naročanje in sledenje dobavam kritičnih materialov potrebnih za izvedbo projekta;
• pomoč pri kvalifikacijah in ostalem testiranju tako v BX kot tudi na terenu;
• odprava napak na sistemih po FAT in SAT testiranju, ter efektivno in hitro zapiranje odprtih točk.

Sora, Slovenija
|  Full time  |
Prijave do:

• 3D modeliranje;
• koncipiranje in risanje 3D modelov strojne procesne opreme, procesnih sistemov ter cevnih instalacij na podlagi projektantskih shem (PFD, P&ID,..), v skladu z GMP in drugimi zahtevami, ki veljajo v bio-farmacevtski, prehrambni in kemični industriji;
• priprava procesnih sklopov, izdelava kosovnic;
• optimizacija 3D procesnih modelov;
• izdelava 2D načrtov na podlagi 3D modelov, ter izdelava delavniške dokumentacije;
• izdelava ASB (»as built«) načrtov;
• priprava tenderja za jekleno nosilno konstrukcijo;
• sodelovanje pri predstavitvah 3D modelov strankam;
• sodelovanje pri pripravi specifikacij razredov cevi.

Reference
Lactosan
Frutarom Etol
Johnson & Johnson
Pfizer
Sarajevksa pivara
Lactalis
CSL Behring
Mlekarna Škofja Loka
Pharmathen
Leo Pharma
Fresenius Kabi
Lonza
Aerie Pharmaceuticals
Grupacija Imlek
Takeda
Meggle
Lonza
Heineken pivovarna Laško
Nektar Natura
Alvogen
Galderma
Bionorica
Wacker
Lek
Roche
Teva
Krka
Bayer
MSD
Coca-Cola HBC
Dottikon
Alkermes
Novartis
Heineken pivovarna Union
Heel
Sandoz
Sotex
Mlekarna Celeia
Mlekarna Planika
Merck
Zott
Alcon
Roche
Zoetis
Capsugel
PepsiCo
Žito
Pomurske mlekarne
Pharmstandard
GlaxoSmithKline
Splošni pogoji

Vsi preneseni materiali ostanejo v lasti Brinox d.o.o. in se lahko uporablja le za nekomercialne namene. Brinox d.o.o. si prizadeva zagotavljati natančne informacije, vendar ne odgovarja za vsebino prenesenih dokumentov, ki so na voljo zgolj v informativne in promocijske namene.