Zaposlimo

Odprta delovna mesta
Medvode, Slovenija
|  Full time

• delo na projektih, organiziranih znotraj posameznega programa oz. oddelka (izvedbeni inženiring);
• izdelava projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi;
• priprava manjših ponudb, ogled objektov za pripravo dokumentacije;
• skupinsko ali samostojno uvajanje novih standardov s področja svojega dela;
• pomoč odgovornemu projektnemu vodji pri upravljanju s projekti in usklajevanju s proizvodnjo;
• sodelovanje pri reševanju tehničnih detajlov pri izdelavi procesnih sistemov tako v Sloveniji kot tudi v tujini;
• sodelovanje z vodjem monterjev tako znotraj podjetja kot tudi na deloviščih v Sloveniji in tujini (predvsem Evropa, Rusija);
• reševanje različnih nalog podanih s strani odgovornega projektnega vodje;
• pomoč odgovornemu projektnemu vodji v vseh fazah projekta;
• prisotnost na koordinacijskih sestankih z naročniki na deloviščih v SI in tujini (predvsem Evropa, Rusija);
• skrb za pravočasno naročanje in sledenje dobavam kritičnih materialov potrebnih za izvedbo projekta;
• pomoč pri kvalifikacijah in ostalem testiranju tako v BX kot tudi na terenu;
• odprava napak na sistemih po FAT in SAT testiranju, ter efektivno in hitro zapiranje odprtih točk.

Medvode, Slovenija
|  Full time

• 3D modeliranje strojne in procesne opreme, procesnih sistemov ter cevnih instalacij na podlagi procesnih shem (PDF, P&ID), za bio-farmacevtsko, prehrambno in kemično industrijo;
• priprava procesnih sklopov;
• priprava 2D načrtov na podlagi 3D modelov;
• priprava delavniške dokumentacije.

Medvode, Slovenija
|  Full time

Iščemo odgovornega sodelavca za delo na delovnem mestu informatika v oddelku sistemske informatike. Vaše delo bo podpora uporabnikom informacijskega sistema Brinox. Izredna priložnost za vstop v svet industrijske informatike. Iščemo komunikativno, iznajdljivo in odgovorno osebo, ki zna iskati rešitve, reševati izzive in delati z uporabniki. Potrebno je dobro poznavanje računalniške strojne opreme (sestava, diagnostika napake, menjava osnovnih komponent in namestitev OS z ustreznimi gonilniki), odlično poznavanje OS (MS Windows 7/8, 10), poznavanje računalniškega omrežja (TCP/IP, DHCP, DNS) in mobilnih naprav. Priložnost dajemo tudi študentom računalništva in informatike. Vaše delo bo organizirano preko orodja za sprejem in reševanje IT zahtevkov

Medvode, Slovenija
|  Full time

• ročno brušenje izdelkov in naprav iz INOXa;
• puliranje zvarov do ustrezne kakovosti;
• izvajanje samokontrole nad opravljenim delom.

Medvode, Slovenija
|  Full time

• Izvajanje procesa sprejema, skladiščenja in izdaje materiala oziroma izdelkov;
• preverjanje zalog;
• koordinacija s projektanti, vodjo skladišča in monterji;
• administrativna dela v skladišču;
• vzdrževanje reda in urejenega delovnega okolja;
• izvajanje inventure, vodenje inventarja pohištva in druge opreme.
• vzdrževanje reda in urejenega delovnega okolja;
• izvajanje inventure, vodenje inventarja pohištva in druge opreme.

Sora, Slovenija
|  Full time

• Kakovostni in količinski prevzem dobavljenih materialov;
• Vizualna in merska kontrola ustreznosti vhodnega materiala;
• Odpiranje in reševanje reklamacij z dobavitelji;
• Izdelava poročil, materialne in ostale dokumentacije za tlačno opremo in druge izdelke;
• Preverjanje in arhiviranje materialnih certifikatov;
• Vnos podatkov o izvedeni kontroli v SAP;
• Urejanje in vzdrževanje delovnega okolja;
• Opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

Sora, Slovenija
|  Full time

Kot planer boste zadolženi za samostojno planiranje in nadziranje operacij, resursov in drugih aktivnost, ki se nanašajo na delo v proizvodnji ter v organizacijskih enotah. Delo obsega odpiranje in lansiranje delovnih nalogov ter priprava ostale tehnične in sistemske dokumentacije, ki se veže na proizvodnjo. Poleg tega boste zadolženi za pripravo terminskih planov, pripravo poročil o zasedenosti proizvodnih kapacitet, pravočasno obveščanje nadrejenih o rokih izdelave in morebitnih zamudah, redno spremljanje odmikov in usklajevanje z oddelkom tehnologije za optimizacijo proizvodnih procesov ter sodelovanje z oddelkom nabavne službe za pravočasno oskrbo z materialom.

Medvode, Slovenija
|  Full time

• Nadzor nad izvedbo projektov elektro instalacij
• Vodenje sestankov s predstavnikom investitorja za področje elektrike, iskanje najboljših rešitev v okviru pogodbe - upoštevajoč razmerje cena/kvaliteta
• Kalkulacije in priprav ponudbe za elektro instalacije in opremo
• Povpraševanja za izvedbo, kontrola prejetih ponudb, izbor izvajalcev za izvedbo elektro instalacij

Medvode, Slovenija
|  Full time

• delo v oddelku avtomatizacije;
• programiranje krmilnikov (PLC);
• izdelava načrtovalske dokumentacije za sistem vodenja procesa;
• testiranje in zaganjanje naprav/sistemov.

Reference
Lactosan
Bayer
Aerie Pharmaceuticals
Žito
Heineken pivovarna Laško
Coca-Cola HBC
Sarajevksa pivara
Pharmstandard
Dottikon
Meggle
Bionorica
Grupacija Imlek
Lek
Lonza
Sandoz
Capsugel
MSD
Johnson & Johnson
Pfizer
Krka
Mlekarna Škofja Loka
Heineken pivovarna Union
Alvogen
Alcon
Leo Pharma
Teva
Merck
CSL Behring
Galderma
Pharmathen
Roche
Frutarom Etol
Zoetis
Takeda
Lactalis
Alkermes
PepsiCo
Lonza
Mlekarna Planika
Heel
Zott
Mlekarna Celeia
Wacker
Roche
Pomurske mlekarne
Fresenius Kabi
Novartis
Nektar Natura
Sotex
GlaxoSmithKline
Splošni pogoji

Vsi preneseni materiali ostanejo v lasti Brinox d.o.o. in se lahko uporablja le za nekomercialne namene. Brinox d.o.o. si prizadeva zagotavljati natančne informacije, vendar ne odgovarja za vsebino prenesenih dokumentov, ki so na voljo zgolj v informativne in promocijske namene.